Bredero's
verkopen
rondkijken
kopen
zoeken
antiquariaat De Zilveren Eeuw
De Zilveren Eeuw | disclaimer
disclaimer

De informatie op deze site over ons antiquariaat en over boeken, prenten, drukwerk, handschriften, tekeningen en andere zaken die wij te koop aanbieden, wordt gegeven met de bedoeling de belangstellende bezoeker van de site een goede indruk te geven van ons en van de items waarvoor hij of zij belangstelling heeft. Wie zich een eigen en scherper beeld van een door ons aangeboden item wil vormen, moet daarvoor ons antiquariaat bezoeken. Daar kan de klant in alle rust het object van alle kanten en van dichtbij bekijken en zich een mening vormen over de vraag of het item voor deze prijs voor hem of haar interessant is.

informatie

De op deze site beschikbare objectieve beschrijvingen van items zijn zo volledig mogelijk. Wanneer een klant onverhoopt voor hem of haar onoverkomelijke eigenschappen van een aangeschaft item constateert die niet op de site worden beschreven of bij bezoek aan ons antiquariaat niet zijn geconstateerd, mag hij of zij het item binnen 14 dagen terugbezorgen. De betaalde aankoopsom + alle verzendkosten worden in dat geval binnen 30 dagen vergoed. Zie onze leveringsvoorwaarden.

Bijkomende informatie op het gebied van literatuur of bibliografische verwijzingen zijn bedoeld als extra service voor de bezoeker van de site. Dit geldt ook voor subjectieve opmerkingen over de vorm of de inhoud van het item die meestal aan de objectieve beschrijving worden toegevoegd. Het is mogelijk, dat een klant onze subjectieve kijk op een door haar of hem aangeschaft item niet deelt. Dat geeft hem of haar geen recht op volledige restitutie van alle verzendkosten. Zie onze leveringsvoorwaarden.

gebruik van de informatie

De meeste informatie op onze site heeft betrekking op ons antiquariaat en op de items die wij te koop aanbieden. De bezoeker van de site mag deze informatie tot zich nemen, maar niet verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. De informatie op de site mag niet vrij worden overgenomen; alle auteursrechten zijn voorbehouden.

aansprakelijkheid

Antiquariaat De Zilveren Eeuw kan niet garanderen, dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die door het niet optimaal functioneren van de site zou zijn ontstaan.

Antiquariaat De Zilveren Eeuw kan door klanten worden aangesproken op de objectieve informatie die op deze site over onze items wordt verstrekt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van literatuur of sites waarnaar wij - als extra service aan onze bezoekers en klanten - verwijzen.leveringsvoorwaarden | disclaimer | privacy-verklaring | contact