Bredero's
verkopen
rondkijken
kopen
zoeken
antiquariaat De Zilveren Eeuw
De Zilveren Eeuw | privacy-verklaring
Privacy-verklaring


Antiquariaat De Zilveren Eeuw gebruikt persoonlijke gegevens waarover wij beschikken als gevolg van de relatie die wij met onze klanten onderhouden, uitsluitend met de bedoeling hen zo goed mogelijk persoonlijk van dienst te zijn.

Als de klant daar geen bezwaar tegen heeft, informeren wij hem of haar bijvoorbeeld in voorkomende gevallen over items die wij hebben binnengekregen en die naar ons idee voor hem of haar interessant zouden kunnen zijn.

Wij verstrekken geen gegevens over onze klanten aan derden.

Alle klanten kunnen hun persoonsgegevens die bij ons aanwezig zijn, te allen tijde inzien.

Deze privacy-verklaring is niet van toepassing op internetsites die door middel van een link met onze site zijn verbonden.leveringsvoorwaarden | disclaimer | privacy-verklaring | contact