Antiquariaat De Zilveren Eeuw, boeken, prenten, drukwerk en handwerk

Antiquariaat de zilveren eeuw

boeken, prenten, drukwerk en handwerk uit de gouden, zilveren en ijzeren eeuw


 

Boeken

Ik koop en verkoop boeken over

 • cultuur: ethiek, opvoeding, reizen, toerisme, taalgebruik
 • geschiedenis, kunstgeschiedenis en politiek: (auto)biografieën, egodocumenten, pamfletten
 • kinderboeken: gedichten, liedjes, leesboeken, schoolboeken
 • literatuur en lectuur: emblemata, liedboeken, poëzie, humor en satire, romans en verhalen
 • muziek: bladmuziek, muzikale handleidingen
 • theater: ballet en pantomime, blijspelen, opera’s, treurspelen, zangspelen
 • wetenschap en filosofie: natuurwetenschappen, rechten, theologie

extra: romans, verhalen en geschiedenisboeken van na 1880 over onderwerpen uit de lange 18de eeuw

 

catawiki


 

Prenten

Ik koop en verkoop prenten in 4 soorten

 • diverse prenten: boekillustraties, genre, karikatuur- en spotprenten, militaria, reproducties
 • historieprenten
 • portretten
 • topografie: stad- en dorpsgezichten, enkele landkaarten en opticaprenten

 


 

Drukwerk

Drukwerk in de zilveren eeuw

Ik koop en verkoop 4 soorten drukwerk

 • divers drukwerk: centsprenten, gelegenheidsdrukwerk, plakkaten
 • almanakken en jaarboeken
 • tijdschriften: literaire, politieke, spectatoriale en godsdienstige weekbladen
 • kranten

 


Handwerk (handschriften en tekeningen)

tijdbalk_dze_handwerk

Ik koop en verkoop allerlei soorten handwerk

 • handschriften: brieven, alba amicorum, dagboeken, manuscripten, poëzie-albums
 • tekeningen: portretjes, waaiers, landschapjes