Bredero's
antiquariaat De Zilveren Eeuw
De Zilveren Eeuw
verkopen
rondkijken
kopen
zoeken
Welkom in de webwinkel van Antiquariaat De Zilveren Eeuw. De zilveren eeuw is een niet zo vaak gebruikte naam voor de achttiende eeuw (1701-1800). In mijn antiquariaat koop en verkoop ik antiquarische boeken, prenten, drukwerk, handschriften en diversen uit en over 'de lange achttiende eeuw', de periode 1670-1830. Daarnaast heb ik antiquarische boeken en prenten in voorraad uit en over de periode 1830-1880. Nieuwe boeken over de lange achttiende eeuw kan ik ook leveren.

Antiquariaat De Zilveren Eeuw brengt liefhebbers van moderne literatuur en cultuur snel, gemakkelijk en goedkoop in contact met onze voorgangers uit het begin van de moderne tijd.

De Zilveren Eeuw biedt wetenschappelijke publicaties (bijvoorbeeld tekstedities) en historische romans over achttiende-eeuwse, vooral Nederlandse, onderwerpen. Aan de hand van deskundige tussenpersonen kom je daarmee in aanraking met landgenoten en thema's van toen. Maar met een boek, pamflet of prent uit de achttiende eeuw zelf in de hand kom je direct en intensief met ze in contact.

Echt contact leggen met mensen is eigenlijk nooit gemakkelijk. Met Europeanen van twee eeuwen terug die in enkele opzichten niet meer van deze wereld zijn, al helemaal niet. Onze Nederlandse achttiende-eeuwers spraken bijvoorbeeld een ander taaltje dan wij: soms Frans op z'n Hollands; soms Hollands op z'n Frans. Er zaten in hun zinnen even vaak Franse woorden als Engelse in de onze. Maar modern taalgebruik is lang niet het enige waarin wij en zij hetzelfde zijn. Wie wat heeft geoefend in lezen en kijken, voelt geen grote verschillen meer.

Onze boeken en prenten zijn betaalbaar. Met een aankoop van De Zilveren Eeuw in de hand zweven studenten, AOW'ers en andere mensen met een kwetsbare bankrekening vanuit hun eigen balkon of achtertuintje op eigen kracht over zeeŽn van tijd. Daarvoor hoeven ze nu niet meer over de bruggetjes van bibliotheek, archief of museum te fietsen. Een frisse duik in de tijd van Feith (1753-1824) / Bilderdijk (1756-1831) (streep door wat voor u niet van toepassing is) of een andere periode van de lange achttiende eeuw is na een bezoek aan De Zilveren Eeuw geen onbereikbaar uitje meer. Ga ook eens stappen met een achttiende-eeuwse of-eeuwer!

In de Zilveren Eeuw werden boeken goed verzorgd. Er bestaan nog postfrisse exemplaren van achttiende- en negentiende-eeuwse uitgaven, maar ik heb ze niet. Wel heb ik boeken die gelezen en prenten die bekeken zijn en daarvan de sporen dragen. Met liefde heb ik ze aangeschaft en met plezier zet ik ze hierbij in de etalage. Belangstellenden nodig ik van harte uit ze te komen bekijken, te kopen en te lezen; ze te laten lezen en verder te verslijten.

Tot ziens in De Zilveren Eeuw!

Rob de Breeleveringsvoorwaarden | disclaimer | privacy-verklaring | contact