Tijd is relatief

Adam Simons - gedichten

Tijd is relatief

Als je voor de eerste keer op de Antiquarische boekenbeurs in de Bergkerk te Deventer bent en bij de kraam van Antiquariaat De Zilveren Eeuw uit Zwolle een leuk boekje uit 1805 in de hand houdt, ontdek je, dat tijd relatief is en 1805 minder lang geleden dan je dacht.

Ik kwam tot deze ontdekking toen ik stilstond bij een aantal mooi gepresenteerde bundels op de tafel van de voor mij toen nog onbekende Rob de Bree. De boekjes lagen opengeslagen bij de gegraveerde portretten van de schrijvers en dichters.

Mijn aandacht werd gevangen en bij nadere bestudering ontdekte ik een leuke en goed leesbare dichtbundel van Adam Simons. Na enige aarzeling, over de drempel geholpen door achtergrond-informatie van Rob de Bree en een beoordeling ter plaatse door de boekenkenner René de Zeeuw (Antiquariaat Templum Liborum te Bredevoort), ben ik tot aankoop overgegaan.

Als goed geaarde Hollander was voor mij de mooie uitvoering en de schappelijke prijs doorslaggevend. Maar toen was ook het hek van de dam. Eenmaal thuis, al lezend en googelend over de achtergronden en de tijd van de schrijver, ontdekte ik een voor mij onbekende wereld, ten tijde van de Franse bezetting beschreven en beleefd vanuit het persoonlijke perspectief van Adam Simons.

Zo leerde ik ook zo maar Feith en Kantelaar kennen. En hun kanttekeningen bij een veranderende tijd. Personen, plaatsen en gebeurtenissen die mij onbekend waren, lagen nu plots levend in mijn hand.

boekenbeurs Bergkerk DeventerTijd is relatief en de geschiedenis herhaalt zich. Verstandige en weloverwogen dingen zeggen in een tijd waarin publieke personen zich bedienen van schreeuwerige leuzen, blijkt van alle tijden. En juist daarom valt er veel te leren van dichters en schrijvers als Adam Simons, Rhijnvis Feith en Jacobus Kantelaar.

Rob, Annelies en alle anderen, bedankt voor jullie aandacht en tijd voor dit bijzondere erfgoed.

GROENLO, dinsdag 31 januari 2017

Joop Koopmanschap

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *